UIvilan kaupunki
Intersport Puuvilla

Joukkue

Bello Muktar
De Oliveira Marcelo
Jussila Riku
Kankaanpää Lauri
Kause Santeri
Kokko Aleksandr
Koskenniemi Matti
Kuusisto Roope
Lamminen Valtteri
Levänen Teemu
Llajo Marios
Mäkelä Ville
Mattila Niko
Mattila Topi
Nummi Verneri
Palonen Julius
Väyrynen Aleksi
Virtanen Arttu
Virtanen Samuli
Virtanen Vili-Verneri
Copeland Noah
Haapanen Marko
Keltto Mikki
Kiuru Niklas
Kivisalo Juho
Lastumo Perttu
Lehtonen Jon
Lindfors Santeri
Munkki Lauri
Nevala Onni
Nikkanen Henri
Ojala Matias
Pelkonen Niko
Rosnell Teemu
Siren Samuel
Vanhala Mikko
Virtanen Juho

Toimihenkilöt

FC Ulvila ry

fculvila.info@gmail.com


Y-tunnus: 1018307-4

FI07 5700 2020 0788 77