Joukkue

Bello Muktar
De Oliveira Marcelo
Jussila Riku
Kankaanpää Lauri
Katunpää Aukusti
Kause Santeri
Koskenniemi Matti
Koskinen Matias
Kuusisto Roope
Lamminen Valtteri
Mäkelä Ville
Marttila Kalle
Mattila Niko
Palonen Julius
Salo Joonas
Virtanen Arttu
Virtanen Samuli
Virtanen Vili-Verneri
Copeland Noah
Haapanen Marko
Keltto Mikki
Kiuru Niklas
Kivisalo Juho
Lastumo Perttu
Lehtonen Jon
Lindfors Santeri
Munkki Lauri
Nevala Onni
Nikkanen Henri
Ojala Matias
Pelkonen Niko
Rosnell Teemu
Siren Samuel
Vanhala Mikko
Virtanen Juho

Toimihenkilöt

FC Ulvila ry

fculvila.info@gmail.com


Y-tunnus: 1018307-4

FI07 5700 2020 0788 77